PRIVACY POLICY

Laatst bijgewerkt op 3 December 2021


Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deel uit te maken van onze community bij Marnik Vekeman. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via marnik.vekeman@pandora.be.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw informatie kunnen gebruiken als u:
onze website
bezoekt op http://www.vekemanmarnik.be op andere gerelateerde manieren met ons in contact komt ― inclusief verkoop, marketing of evenementen.
In deze privacyverklaring, als we verwijzen naar:
"Website", we verwijzen naar elke website van ons die verwijst naar of linkt naar dit beleid
'Diensten', we verwijzen naar onze website en andere gerelateerde services, inclusief verkoop, marketing of evenementen.
Het doel van deze privacyverklaring is om u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en welke rechten u daarbij heeft. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan ​​waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, omdat het u zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?
4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
5. HOE BEWAREN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?
6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
9. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?
10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
11. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kortom: we verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt. We verzamelen namen; telefoonnummers; e-mailadressen; en andere soortgelijke informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie — zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken — wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt..

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze website te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

De informatie die we verzamelen omvat:
Locatie gegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons deze informatie niet toe te staan ​​door toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om u af te melden, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde aspecten van de Services.

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

Kortom: wij verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een ​​contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen::

Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze website, producten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren. We kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken en opslaan, zodat deze niet is gekoppeld aan individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat.

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

Kortom: we delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond:
Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.
Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.
Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.
Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan de eisen van de nationale veiligheid of wetshandhaving).
Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.
Meer specifiek is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:
Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 90 dagen bewaren.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke gegevens op te slaan en te isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

5. HOE BEWAREN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?

Kortom: we streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet worden in staat om onze veiligheid te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze website op eigen risico. U dient de Website alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kortom: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de website door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Indien u gegevens opmerkt die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, gelieve ons te contacteren via info@telz.be.

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: u kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

Als u een inwoner bent van de EER of het VK en u denkt dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze serviceproviders op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke serviceprovider. Elke dienstverlener is een entiteit met winstoogmerk die de informatie namens ons verwerkt.

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als het "verkopen" van uw persoonlijke gegevens.

Marnik Vekeman heeft in de afgelopen 12 maanden geen persoonlijke informatie openbaar gemaakt of verkocht aan derden voor zakelijke of commerciële doeleinden. Marnik Vekeman zal in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Recht op verwijdering van de gegevens - Verzoek tot verwijdering

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen voorzien door de wet, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting , onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting of enige verwerking die nodig kan zijn om te beschermen tegen illegale activiteiten.

Recht om geïnformeerd te worden - Verzoek om te weten

Afhankelijk van de omstandigheden hebt u het recht om te weten:
of we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken;
de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen;
de doeleinden waarvoor de verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt;
of we uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen;
de categorieën persoonlijke informatie die we hebben verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel;
de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; en
het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die is geanonimiseerd als reactie op een consumentenverzoek, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een ​​consumentenverzoek te verifiëren.

Recht op niet-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van een consument

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

Verificatie proces

Nadat we uw verzoek hebben ontvangen, moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u vragen om informatie te verstrekken, zodat we deze kunnen matchen met informatie die u ons eerder heeft verstrekt. Afhankelijk van het type verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken zodat we de informatie die u verstrekt kunnen matchen met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijv. of e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken, afhankelijk van de omstandigheden.

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek is verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen te verifiëren. Voor zover mogelijk zullen we vermijden om aanvullende informatie van u te vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren op basis van de informatie die al door ons wordt bewaard, kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor veiligheids- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke extra verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met het verifiëren van u.


Overige privacyrechten
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
u kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of niet meer relevant zijn, of verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens.
u kunt een geautoriseerde agent aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen onder de CCPA. We kunnen een verzoek weigeren van een geautoriseerde agent die geen bewijs levert dat ze geldig zijn gemachtigd om namens u op te treden in overeenstemming met de CCPA.
u kunt verzoeken om u af te melden voor toekomstige verkoop van uw persoonlijke gegevens aan derden. Na ontvangst van een verzoek tot opt-out, zullen we zo snel mogelijk reageren op het verzoek, maar niet later dan 15 dagen vanaf de datum van indiening van het verzoek.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op marnik.vekeman@pandora.be of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als u een klacht heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, horen wij dat graag van u.

9. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@telz.be of per post naar:

Marnik Vekeman
Brusselsesteenweg 285
Wetteren, Oost-Vlaanderen 9230
België

11. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u een aanvraagformulier indienen op de website bij de Contact rubriek.

© Copyright 2021 Vekeman Marnik - Ontworpen door Telz Design.