Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 3 December 2021

Facturen zijn contant betaalbaar zonder korting.
Bij niet-betaling zal een nalatigheidsintrest van 25% per jaar vanaf factuurdatum gerekend worden.
Bij vordering via gerechterlijke weg wordt het factuurbedrag verhoogd met 150,- euro.
Klachten moeten geschieden uiterlijk binnen de 8 dagen na levering.
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Wetteren, Dendermonde of Gent bevoegd. Alle niet-betaalde goederen blijven onze eigendom, zelfs indien zij aan derden doorverkocht werden.

© Copyright 2021 Vekeman Marnik - Ontworpen door Telz Design.